Scan to BIM?

Scan to BIM

BIM Nedir?

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), en temel tanımı ile birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği, yapıların fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital bir temsili olan 3 boyutlu bilgilerin paylaşım sürecidir.

BIM, multi-disiplinler işbirliğine dayalı bir kavram olmasından dolayı mühendislik projelerine önemli düzeyde değer ve profesyonellik katmaktadır.

 

Scan to BIM

Scan to BIM yöntemi, lazer tarama sonucu elde edilen nokta bulutu verilerinin bina ya ait bütün detayların olduğu bir modele dönüştürülmesi aşamasıdır.

Lazer tarayıcılar kullanılarak elde edilen nokta bulutu verilerinden oluşturulan BIM modeli, çok daha fazla güvenilirlik ve kalite güvencesi sağlamaktadır.

 

 

Scan to BIM

Modellemede Ayrıntı Düzeyi (LOD)

Ayrıntı Düzeyi (LOD), bir BIM Modeline yerleştirilmesi gereken bina bilgilerinin miktarını ve derecesini tanımlamaktır . Bu, yalnızca grafik nesneleri veya fiziksel özellikleri değil, aynı zamanda nesnelerle ilişkili verileri de içerir.

Level of Detail

Kullanım Alanları

BIM aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir;

 • 3D Görselleştirme
 • Üretim Çizimleri
 • Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler
 • Adli Analiz
 • Tesis Yönetimi
 • Maliyet Hesabı
 • Uyuşmazlık, Müdahale ve Çakışma Araştırması
 • Bina yapım sürecinde kullanım
 • Bina işletiminde kullanım
 • CBS kapsamında kullanımı
 • Yapısal/Çevresel analizlerde kullanım

BIM

Scan to BIM Faydaları

 • Tüm detayları eksiksiz bir şekilde gösterir
 • Süreçlerin hızlı ve verimli hale gelmesini sağlar
 • Gerçek zamanlı veri toplama ve bilgi yönetimi
 • Projelerde hızlı geri dönüş
 • Herhangi bir zamanda düzenleyebilme ve güncelleyebilme

TACİKİSTAN | BIM PROJESİ

Tacikistan’da bir otelin BIM modelinin çıkarılması amacıyla ‘Scan to BIM’ yaklaşımı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen lazer tarama ile elde edilen nokta bulutu verileri işlenip, gereksinim duyulan LOD seviyesi belirlenerek modelleme süreci başlatılmıştır.

Proje kapsamında lazer tarama için Riegl VZ400i lazer tarayıcı kullanılmıştır. Bir kat büyüklüğü 1500-1700 m2 arasında değişen 19 kat için 2700 tarama noktasından veri toplanmıştır ve bütün tarama 1 hafta içerisinde tamamlanmıştır.

Proje Kapsamında Kullanılan Programlar

Lazer tarama süreçlerinde Riegl Riscan programı kullanılırken, nokta verilerinin görselleştirilmesi ve düzenlenmesi işlemleri için ise Autodesk Recap ve Nubigon kullanılmıştır.

3 boyutlu katı modelin (BIM) oluşturulması için ise Autodesk Revit kullanılmaktadır. İşbirliği içerisinde yürütülen bu çalışmanın ilerleyişinin koordine bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla Autocad – Collaborate Pro kullanılmaktadır. Böylece, yanlış hizalamaların önlenmesi ve hataların daha erken yakalanması mümkün kılınmıştır.

 

 

Scan to BIM software